Firmamızın ilk kuruluşu, 2003 yılında şahıs şirket tescili ile başlamıştır.

Daha sonraki yıllarda ise almış olduğu taahhütler ile şimdiki durumuna gelmiştir.

Ana faaliyet konusu; ilaç, gıda, veteriner, biyosidal, kozmetik, biyoteknoloji, veteriner aşı ve medikal ürün üretimi yapan tesislerin kurulması için projelendirme yapmaktır.

Yukarıda bahsedilen sektörlere ait  tesislerin projelendirilmesi, yapımı esnasında danışmanlık ve proje yönetiminin yapılması, yatırımlara uygun ekipmanların ve teçhizatın seçimi ve tedariği konusu da  hizmet verdiğimiz hususlara  ilave edilmiştir.

Ekibimizin çalışmaları ihtiyaçlar doğrultusunda sürekli gelişerek, yurt dışı uygulamalarını da kapsamıştır. Yurt dışı taahhütlerde Türk tedarikçileri de bu projelere dahil edilmiştir. Ekibimiz lokal ve uluslararası direktif ve yönetmelikleri yakından takip ederek, proje çiziminden yönetim aşamasına kadar geçen safhada etkin rol oynamaktadır.

Amacımız sürdürülebilir bir büyüme ve uluslararası tanınırlık kazanabilmektir. Bu hedefe ulaşmak için en büyük gücümüzü ise yeni çalışma arkadaşlarımız oluşturacaktır.

Hizmet sunduğumuz alanda yer alan müşterilerimizin memnuniyeti, en büyük gururumuzdur. Bu durumun sürdürülebilir olması ise temel hedefimizdir.

Saygılarımızla,