1. TÜFTAD, ( Türk Farmasötik Teknolog ve Araştırmacılar Derneği 1998)
  2. TÜBİTAK, ( Bilimsel Araştrma Teşvik Ödülü / İlaç , 2000)
  3. KOSGEB, Yeni Ürün Danışmanı, ( 2003 )
  4. ISPE , Üye , ( 2007 )
  5. TSE, Belgelendirme - İstişare Kurulu Üyeliği, ( 2009 )